Service & Onderhoud

Service & Onderhoud

Krijnen Pomptechniek streeft ernaar haar klanten iedere dag innovatieve producten en services van hoge kwaliteit te bieden. Wij willen u graag van dienst zijn met een zeer flexibele 24/7 serviceverlening op het gebied van service en onderhoud aan drukverhoging- en vuilwaterinstallaties.

Storing en reparaties

Voor storingen kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereiken. Met onze jarenlange ervaring met het verlenen van service en onderhouden van pompen en pompinstallaties kunnen wij snel en adequaat actie ondernemen naar tevredenheid van onze klanten.
Naast de producten van Grundfos voeren wij ook service en onderhoud uit aan pompen en pompinstallaties van andere fabricaten.

Onderhoud en/of onderhoudscontracten

Krijnen Pomptechniek biedt verschillende contractvormen voor service en onderhoud aan pompen en pompinstallaties. Wanneer u een passende en geheel vrijblijvende prijsopgave wenst voor een onderhoudscontract of eenmalige onderhoudsbeurt, kunt u dit aanvragen door middel van de gegevens in te vullen via het formulier ‘Onderhoudscontract aanvragen’.
Wij zullen u op zeer korte termijn een voorstel toezenden met hierin vermeldt onze zeer scherp geprijsde tarieven.

Een onderhoudscontract kan worden afgesloten voor alle typen en fabricaten drukverhogings- en/of vuilwaterinstallaties, mits geaccepteerd door Krijnen Pomptechniek. Acceptatie hangt onder andere af van de huidige conditie van de betreffende installatie. Het contract wordt aangegaan per in het contract vermelde ingangsdatum en heeft een minimale looptijd tot de vermelde einddatum. Tijdens de contract periode zal de totale installatie in optimale conditie worden gehouden om een hoge bedrijfszekerheid te kunnen garanderen.

 • Basis onderhoudscontract

  De looptijd van dit contract is één jaar met de mogelijkheid om deze jaarlijks stilzwijgend te verlengen voor een periode van één jaar.
  U kunt gebruikmaken van de 24-uurs storingsdienst van Krijnen Pomptechniek.
  Storingen en onderdelen worden apart gefactureerd en zijn niet in het contract opgenomen.

 • All-in onderhoudscontract

  De looptijd van een standaard all-in contract, onderdelen, reiskosten en arbeidsloon zijn bij dit contract inbegrepen.
  De looptijd van het all-in onderhoudscontract is maximaal 15 jaar. Na het 15e levensjaar, einde looptijd van het contract, zal het all-in contract automatisch worden omgezet naar een Basis onderhoudscontract met stilzwijgende verlenging. U kunt dan natuurlijk ook weer gebruikmaken van de 24-uurs storingsdienst van Krijnen Pomptechniek.

Indien Krijnen Pomptechniek de installatie nieuw levert, installeert, in bedrijf stelt en er direct een all-in onderhoudscontract op afgesloten wordt, is een maximale looptijd van 18 jaar mogelijk!
De looptijd van een onderhoudscontract wordt gerekend vanaf de fabricage datum van de installatie.
Pompen en pompinstallaties, die bij ons in onderhoud zijn krijgen altijd voorrang bij een storingsmelding. 
Deze snelle service komt nog eens extra tot zijn recht doordat alle technische gegevens van de in onderhoud zijnde pompen en pompinstallaties bekend zijn in ons innovatieve web-based service management systeem.

Voor vragen en/of eventuele onduidelijkheden kunt u een mail sturen naar info@krijnenpomptechniek.nl of neem telefonisch contact met ons op
T +31 (0)85 01 60 220.